HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Intro Lezing Duurzaamheid

De spirituele achtergrond van Duurzaamheid

Introductie op de lezing door Helene Bos bij Stichting ‘SENSE’                    

In de laatste vijftig jaar is het begrip duurzaamheid steeds verder komen te staan van de oorspronkelijke betekenissen als “degelijk” en “tijdsbestendig”.  Het wordt nu meer verbonden aan termen als bescherming van het milieu, terugdringing van overbevolking en het voorkomen van uitputting van natuurlijke voorraden. In het begin stak daar de verborgen agenda van de rijke naties achter om de toegang tot de natuurlijke rijkdommen van de arme landen veilig te stellen. In 1974 vond een omslag plaats. Op de VN-bevolkingsconferentie bestempelden gedelegeerden uit de derde wereld de pogingen tot bevolkingscontrole als westers imperialisme en ze werden daarin krachtig gesteund door de vele aanwezige NGO’s (Non-Gouvernementele Organisaties). Vanaf die tijd werden de motieven voor hun programma steeds meer in verhullend VN jargon verwoord.

Om te begrijpen waarover het gaat moeten we de volgende ontwikkeling in ogenschouw nemen:

  • De Duitse filosoof Hegel (1770-1831) beweerde dat het christendom een negatief effect had op de maatschappij en dat een nieuwe religie nodig zou zijn.
  • In de 20e eeuw gaf Lenin verder vorm aan deze overtuiging. Hij voerde een "groene" agenda in, waarbij de natuur de doorslaggevende factor werd bij beslissingen.
  • Ter gelegenheid van Lenin’s 100e geboortedag introduceerden ecologische utopisten in april 1970 de ‘’Earth Day’’ om aandacht te vragen voor het milieu en Moeder Aarde.
  • NewAgers zorgden voor een spirituele invulling. De heidense wortels voor de verering van de natuur deden weer opgang, waarbij gesteld werd dat de monotheïstische godsdiensten, en met name het christendom, ter wille van moeder aarde (Gaia) moesten verdwijnen.
  • In de 2e helft van de 20e eeuw ontwikkelden zich vanuit deze materialistische- en heidens-religieuze  visies tal van stromingen die we vooral terugvinden in de NGO’s die zich in de VN genesteld hebben.
  • Via verdragen en conventies werden een groot aantal voorgestelde maatregelen via consensus-trucs in mondiale overeenkomsten vastgelegd. Het sleutelbegrip daarbij was steeds “sustainability”, wat vertaald werd met duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Het doel ervan is de volledige onderwerping aan “moeder aarde”. 

Welke gevolgen had dit ?

Sustainability is een holistisch begrip dat uit drie even belangrijke componenten bestaat, die in samenhang met elkaar functioneren:

A) Gecontroleerde economische groei.
B) Gecontroleerd gebruik/ beschikbaar komen van voorraden, en
C) Sociale gelijkheid en gelijkwaardigheid (in het Engels: gender equality and social equity).

Elk van die drie heeft weer een aantal factoren waarvan het jargon niet direct doorzichtig, maar wel van belang is. In dit VN-jargon kregen begrippen als  mensenrechten,  ontwikkeling,  democratie e.d. een eigen betekenis. Het begrip duurzaamheid valt daardoor moeilijk te vatten. 

De kopstukken in de beweging voor duurzaamheid, zoals die met name via de VN en de G7 vorm heeft gekregen in het “Earthcharter” (Het Handvest van de Aarde, dat ondermeer door Ruud Lubbers geschreven werd), zijn allen min of meer Gaia-aanbidders.  Omdat Nederland veel verdragen heeft geratificeerd waarin sustainability aan de basis ligt, is ons land op een verhulde wijze veranderd van een christelijke natie in een land met officiële afgodendienst.

Profiel van Helene Bos

Na haar kandidaats psychologie  heeft Helene Bos enkele jaren gewerkt bij de Rijks Psychologische Dienst. Vanaf  1983 werkte ze met haar echtgenoot bij  Jeugd met een Opdracht. In die tijd  groeide het onderwijs over gebed, met name voor steden en  volken. Na kennisname van de doeleinden van de VN met betrekking tot huwelijk en gezin is Helene naar een aantal VN-conferenties en G7 bijeenkomsten geweest. Daar werd ze geconfronteerd met de verborgen agenda’s van de VN en de invloedrijke NGO’s (Non-Gouvernementele Organisaties). Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het ontstaan van een internationale beweging van voorbidders op het terrein van de mondiale  politiek. Vanaf 1998 werken Helene en haar echtgenoot Pieter vanuit de stichting Serving the Nations (www.servingthenations.org).


Meer over dit onderwerp: De afgodische achtergrond van Duurzaamheid

 


Hybriden en Transhumanen
Lezing muziek - Handout
Lezing muziek - Audio 1
Lezing muziek - Audio 2
Lezing muziek - Audio 3
Intro Lezing Duurzaamheid
Lezing Occultisme
Lezing NLP